Så här såg Höganäs kommuns planbeskrivning av området ut i planhandlingarna.

Så här såg Höganäs kommuns planbeskrivning av området ut i planhandlingarna. Skiss: Höganäs kommun

Markköp kan innebära 300 nya hyresrätter i Viken

Kostnaden för fastigheten uppgår till 53 miljoner kronor

HÖGANÄS.

K-fast Holding har köpt mark i Viken med möjlighet att bygga cirka 300 hyresrätter. Tomten ligger intill en fastighet där bolaget redan ansökt om bygglov för 90 lägenheter entligt konceptet "Låghus".

Det är Vikens Hage som fått nya ägare. Köpet sker genom en bolagstransaktion. Värdet på fastigheten uppgår till 53 miljoner kronor. Säljare är Pervanono invest.

– Viken är ett attraktivt område vid Öresund och med korta avstånd till både Höganäs och Helsingborg och marknaden för vårt koncepthus Låghus är mycket stark, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, i ett pressutskick.

Bostäderna ska byggas i ett flertal etapper. Det finns också en förhoppning om att erbjuda andra utvecklare att skapa andra upplåtelseformer i utbyte mot att K-fast holding får byggrätter på andra platser i landet.

– Våra hus passar utmärkt på tomten som omfattar en yta upp till 25 000 BTA och vi planerar att etappvis bygga fler hus med 1-3 våningsplan. Vi ser goda möjligheter att möta de höga förväntningar på bra boende som våra hyresgäster har och vi vill även bjuda in utvecklare av andra upplåtelse-former mot att vi får köpa byggrätter av dem på andra orter, säger Jakob Karlsson.

Det här är K-fastigheter

  • Bolaget grundades 2010 i Hässleholm och arbetar med tre egenutvecklade koncepthus som de bygger för egen förvaltning.
  • Sedan 2013 finns bolaget etablerat i Helsingborg. De finns också i Landskrona och Göteborg.
  • Företaget har 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och Västsverige.

Publicerad 11 December 2019 09:01