Kullagymnasiets verksamhet kan i framtiden flyttas till en ny gymnasieskola mer centralt. Det skulle frigöra ytor för grundskole- och förskoleverksamhet.

Kullagymnasiets verksamhet kan i framtiden flyttas till en ny gymnasieskola mer centralt. Det skulle frigöra ytor för grundskole- och förskoleverksamhet. Arkivfoto: Lotta Venhagen

Ny gymnasieskola kan byggas i Höganäs

Kullagymnasiets verksamhet kan flyttas

HÖGANÄS.

En ny gymnasieskola ska utredas. Förhoppningen är att den ska öka attraktiviteten och bidra till ett mer levande centrum.

Av
Felix Alnemark

I takt med att Höganäs växer med fler elever i kombination med att kommunen vill vara en attraktiv skolkommun vill utbildningsnämnden utreda en ny gymnasieskola i centrala Höganäs. Förslaget har väckts av utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M).

Det finns mark intill gamla stationshuset.

– Då jag och Peter Schölander (kommunstyrelsens ordförande red.anm) inom Moderaterna har suttit ner har vi sagt att det vore bra att få in gymnasieeleverna till centrum för att få en mer attraktiv gymnasieskola och ett levande centrum. Eleverna på Kullagymnasiet tycker också att de ligger lite för långt från centrum, förutom Kullakaféet finns det inte så mycket. Därifrån blev förslaget att flytta och bygga en ny skola, säger Pia Möller.

Vad som skulle hända med Kullagymnasiets lokaler är inte klart men de skulle kunna använda till grundskola och förskola, enligt Pia Möller.

Med en flytt mer centralt ser hon möjlighet till ökad samverkan med näringsliv eller andra aktörer.

– Vi har till exempel ett fjärde teknisk år då eleverna är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Med en flytt några hundra meter kommer de närmare näringslivet och de kommunala förvaltningarna som har praktiktillfällen. Även el- och energi har APL och det är bra för UF-företag, säger Pia Möller.

Har du något förslag på plats för ett nytt gymnasium?

– Ja, det finns mark intill gamla stationshuset, säger Pia Möller.

Hur ser det ut med politisk enighet i frågan och ekonomiska möjligheter för en så stor investering?

– Utbildningsnämnden är enig. Sedan får väl framtiden avgöra vad som bli nästa steg. Kan man avstå från att bygga och utnyttja gymnasiets nuvarande lokaler för verksamhet så slipper kanske en merkostnad, säger Pia Möller.

Kommande steg för en ny skola

Utbildningsnämnden har beslutat att:

  • Att föreslå kommunstyrelsen se över möjligheten att detaljplanera för en gymnasieskola i centrum.
  • Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avsätta medel för ny gymnasieskola i investeringsplanen,
  • Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasieskolans innehåll och storlek och återkomma med utredning till UN i mars 2020.
  • Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligt användningsområde för Kullagymnasiets nuvarande lokaler.

Publicerad 12 December 2019 11:56