Pulkabacken i Vikenparken är byggt i norrläge för att snön ska ligga så länge det är möjligt.

Pulkabacken i Vikenparken är byggt i norrläge för att snön ska ligga så länge det är möjligt. Foto: Höganäs kommun

Här är Kullabygdens senaste pulkabacke

Anlagd av schaktmassor från bostadsbygge

VIKEN.

Den nya pulkabacken i nya Vikenparken har inte kostat kommunen någonting. Den är byggd av entreprenören Jonab som använt schaktmassor från ett bostadsbygge.

Av
Felix Alnemark

– De har kört upp massorna på egen bekostnad så vi har inte betalt någonting. De var väldigt duktiga och gjorde det som vi ville ha det, säger Magnus Svederberg, parkingenjör.

Backens yta är ungefär 70 gånger 70 meter och backen är 10-11 meter hög. Den byggdes i somras. Backen är sådd med gräs och buskar är planterade.

– Pulkabacken ligger norrut så att den ska få så lite sol som möjligt när det lyckas bli snö så att solen inte smälter bort snön, säger Magnus Svederberg.

Kommunen har satt upp trästaket och byggt stockmurar under planteringar på de brantaste sektionerna för att minimera risken för att jord ska sköljas ner från kullen. De sista justeringarna av diken, läggning av flis på gångar och borttagning av staket sker till våren när marken torkat upp.

Nu är förhoppningen en snörik vinter.

Publicerad 17 December 2019 06:00