Höganäs måste förbättra sina rutiner för hur de som arbetsgivare ska agera vid repressalier.

Höganäs måste förbättra sina rutiner för hur de som arbetsgivare ska agera vid repressalier. Foto: Mostphotos

Höganäs rutiner mot repressalier uppfyller inte lagkraven

Diskrimineringsombudsmannen kräver förbättringar

HÖGANÄS.

Rutinerna mot repressalier i Höganäs kommun uppfyller inte lagkraven. Det menar i alla fall Diskrimineringsombudsmannen.

Av
Felix Alnemark

DO bedömer att rutinerna mot bland trakasserier och repressalier i elva kommuner inte uppfyller lagkraven. I majoriteten av dem saknas uppgifter om hur kommunen ska agera vid uppgifter om att repressalier har inträffat.

DO menar att rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inom Höganäs kommun uppfyller lagkraven.

Av den handling som kommunen lämnat in framgår hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier och sexuella trakasserier påstås ha inträffat på arbetsplatsen, vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen utreds.

Det framgår däremot inte hur arbetsgivaren ska agera. En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren "anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier".

DO har nu avslutat ärendet men kommer återkomma till Höganäs kommun för att kontrollera efterlevnaden av lagen.

Bakgrund

Under 2017 och 2018 gjorde DO en riktad satsning för att se hur det stod till med rutinerna för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inom kommuner och landsting/regioner. Med anledning av bristerna gjordes en uppföljande kontroll på bland annat Höganäs kommun.

Publicerad 19 December 2019 06:00