Förnyelsen av Storgatan i Höganäs är en av de stora investeringarna som görs kommande åren.

Förnyelsen av Storgatan i Höganäs är en av de stora investeringarna som görs kommande åren. Skiss: Höganäs kommun

Rekordstora investeringar kommande fem åren i Höganäs

Här är det största satsningarna kommunen gör

HÖGANÄS.

De planerade investeringarna i Höganäs de kommande fem åren beskrivs som rekordstora. Den totala utgiften per år är i genomsnitt 242 miljoner kronor. Framförallt är det lokaler för utbildningsverksamhet som kommer att kosta.

I den så kallade investeringsplanen för 2020-2022 finns flera omfattande investeringsprojekt. Det handlar om den andra etappen av Vikenskolan och en ny förskola på orten.

Andra stora projekt är förnyelsen av Storgatan i Höganäs, en ny 4–9-skola i Höganäs, en gymnastikhall, en tennishall, ett kulturhus, en ny förskola i Jonstorp med mera.

Den totala utgiften per år, de kommande fem åren är i genomsnitt 242 miljoner kronor. Det kan jämföras med den föregående fem åren då siffran i genomsnitt var 117 miljoner kronor.

Kommunen kan inte finansiera satsningarna med egna pengar utan kommer att behöva låna 180 miljoner kronor under planperioden. Ett kommunalt mark- och exploateringsbolag ska starta för att sköta köp och försäljningar av mark.

Upplägget ska göra att verksamheten inte ska belasta kommunens betalningsförmåga. Dessutom ska bolaget generera inkomster.

Men det kommer också behövas investeringar i befintliga verksamheter för att möta behovet av välfärd. En del av omsorgsbehovet ska mötas med att kommunen anlitar privata aktörer. Dessa kostnader ingår inte i investeringsplanen.

Investeringar i lokaler står för 57 procent av den totala kostnaden för investeringar 2020.

Publicerad 22 December 2019 00:00