Minska risken för att få bilen stulen genom att parkera den på en väl upplyst plats.

Minska risken för att få bilen stulen genom att parkera den på en väl upplyst plats. Foto: Paul Volkmer on Unsplash

Biltjuvarnas mest eftertraktade märken

Motor.

Volvo är biltjuvarnas favoritmärke under de första sex månaderna av 2019. Som bilägare gäller det att vidta åtgärder för att försvåra för tjuvarna, samtidigt som försäkringsbolaget Trygg Hansa uppmanar politikerna att ge tullen större medel och befogenheter för att stoppa stöldligorna.

Av
Andreas Lindegren

Sveriges mest eftertraktade bilmärke bland biltjuvarna är Volvo. Det visar färsk statistik för det första halvåret 2019 som Larmtjänst presenterat. Totalt stals drygt 3 500 personbilar under perioden, varav 711, motsvarande 20 procent, bar Volvoemblemet. Det näst mest stöldbegärliga bilmärket hittills i år är Volkswagen med nästan 400 stulna personbilar följt av Audi med strax under 300 stulna bilar.

Men chansen att återfå sin bil är begränsad. Uppskattningsvis förs mellan 70 – 90 procent av bilarna utomlands av internationella stöldligor som troligtvis utför beställningsjobb med hjälp av avancerade metoder.

– Man kan tydligt se hur det under en kortare period, i en viss region i Sverige, stjäls en viss typ av märke och modell. Stöldligornas uppdragsgivare beställer ett antal bilar av en viss modell, som sedan stjäls och avlämnas på överenskommen plats. Bilarna förs sedan ut ur landet, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-hansa.

Störst risk för att få sin bil stulen är bilägare av nyare modeller i södra Sverige.

– Det är internationella grupperingar som främst ligger bakom dessa stölder. Att stölderna sker i södra Sverige kan förklaras med en geografisk förankring, troligtvis har de ankarpersoner och eventuellt ankarplatser här, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Att stöldligorna väljer Sverige anses bero på att utbudet av nyare bilmodeller är relativt stor i landet.

– Sverige är som ett relativt välbärgat land en guldgruva för internationell brottslighet. När de välorganiserade stöldligorna får beställningar av nya, dyra bilmodeller är det mer eller mindre säkert att dessa går att hitta hos oss, säger Stefan Brala.

Som bilägare finns det ett par åtgärder som man kan utföra för att minska risken för stöld. Bland annat bör man inte förvara bilnyckeln precis innanför dörren i bostaden. Har man garage ska man använda detta, för de som saknar garage är tipset att parkera bilen på en väl upplyst plats.

Men försäkringsbolaget Trygg-hansa anser inte att allt ansvar ska ligga på bilägaren utan efterfrågar både mer resurser och större befogenheter åt tullen. Att leta stöldgods är inte en prioriterad uppgift hos tullen, utan att leta efter olaglig införsel i landet som exempelvis narkotika och vapen.

Under månaderna maj till och med juli i år lade tullen totalt 47 332 timmar på kontroller, men av dessa var bara 234 timmar utgående kontroller. Dessutom har tullen idag ingen befogenhet att beslagta stöldgods eller gripa misstänkta gärningspersoner, endast polisen har denna befogenhet, vilket innebär att om polis inte hinner fram innan båten går, så får både misstänkta och godset fortsätta sin resa.

– De är frustrerande för bilägarna, försäkringsbolagen och inte minst för tullpersonalen att tullen idag står mer eller mindre maktlös när de påträffar stulna bilar eller bildelar på väg ut ur landet. Tullen behöver helt klart få ett utökat mandat, men det gäller också att de får resurser till att även kontrollera utförseln bättre och därmed försvåra för stöldligorna, säger Brala.

Tips:

  • Om du har nyckellös funktionalitet, så kallad keyless, rekommenderas att du lägger dem i ett signalskyddande bilnyckelfodral. Fodralet förhindrar att en tjuv fångar upp nyckelsignalen och låser upp bilen.
  • Kontrollera alltid att bilen är ordentligt låst innan du lämnar den. Med en störsändare kan biltjuven slå ut bilnyckelns låsfunktion.
  • Är du på träningsanläggningar eller simhallar – använd de bevakade värdeskåpen vid receptionen.
  • Förvara inte dina bilnycklar precis innanför dörren i din bostad.
  • Spårsändare ökar möjligheten att bilen återfinns.
  • Rattkrycka försvårar för tjuven.
  • Parkera bilen i ditt garage. Saknar du garage, parkera bilen på en väl upplyst plats.

Publicerad 26 October 2019 07:00